Oleh: Moh. Issandi R. Rizki M.P. | November 20, 2009

Banner Blog… Ala MohisMP


Berikut merupakan contoh Banner yang dibuat ala MohisMP
begitu menarik, asyik, dan nyentrik…
boleh dicoba…
thanks Lur..

Iklan
Oleh: Moh. Issandi R. Rizki M.P. | November 3, 2009

Cara Membuat Kartu Nama Yang Simple Ala MohisMP

UTS 1 Rizki Mahardika Putra Kartu Nama

1. Buat ukuran kartu sesuai yang anda inginkan dan usahakan sesuai dengan ukuran  dompet agar lebih mudah disimpan.

2. Tentukan nama perusahaan lalu tulis di bagian yang anda inginkan. Usahakan mencolok karena akan menentukan gaul atau tidaknya perusahaan anda. Wekekekeke…. =P

3. Tulis nama anda beserta gelar, alamat, dsbg. sebagai data agar orang lain dapat mengenal anda. Karena tak kenal maka ta’aruf. Wkwkwkwkwk… =P

4. Tambahkan juga logo perusahaan anda atau foto anda jika anda ingin lebih exist di dunia tempat anda mengundi nasib.

5. Tambahkan informasi tambahan seperti contact person atau alamat web/e-mail agar perusahaan anda lebih mudah untuk dihubungi. Hitung-hitung bisa untuk pdkt, mencari jodoh, dan kenalan dengan orang lain.

6. Untuk background dan design keindahan bisa menggunakan toolbar yang biasanya terletak di sebelah kiri bila menggunakan Corel Draw. Disana terdapat banyak fungsi yang akan memberi keindahan pada kartu nama anda.

Inilah dia contoh kartu yang bisa kami lampirkan. Mohon maaf bila kemampuan berekspresi kami belum dikeluarkan semaksimal mungkin sehingga membuat anda menilai bahwa kartu nama kami hanyalah buatan seorang awam belaka yang bahkan mengenal apa itu komputer. Ckakakak…. =P

Wallahu’alam…

Oleh: Moh. Issandi R. Rizki M.P. | Oktober 6, 2009

ucapan lebaran mp

Oleh: Moh. Issandi R. Rizki M.P. | November 25, 2008

Laporan Plight173

173

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

LAPORAN PLIGHT173

Alhamdulillah…

Bazaar Plight 173 geus rengse….

Sukses…

Berhasil…

Rame…

Loba duitna…

Nu lalajo ge alhamdulillah kiruh pisan…

Nya intina mah palaksanaannana siph pisan lah!

Tos ah cekap sakieu laporannana!

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Oleh: Moh. Issandi R. Rizki M.P. | November 19, 2008

Sajarah Basa Sunda

Mangsa I (saméméh abad ka-16 M)

Nepi ka taun 1600 Maséhi, basa Sunda téh mangrupa basa nagara di karajaan Salakanagara, Galuh, Kawali, Sunda, jeung Pajajaran. Dina ieu mangsa, basa Sunda kaasupan ku basa Sansakerta saperti anu katémbong dina prasasti titinggal Purnawarman, malah aksarana ogé maké aksara Pallawa.

Basa sunda alam harita dipaké dina widang kanagaraan, kasenian, jeung kahirupan sapopoé, loba kitab ageman anu ditulis dina basa Sunda sarta ngagunakeun aksara Sunda (kuna) saperti Siksa Kanda ng Karesian, Carita Parahyangan, Darmasiksa, jeung Guru Talapakan. Geura titénan basa Sunda nu dipaké alam harita, boh nu aya dina prasasti atawa nu aya dina karya sastrana:

Jayaviclasya tarumendrasya hastinah airavabhasya vibhatidam padadavayam

nu hartina: ieu (tapak) dua sampéan airawata anu gagah perkasa, gajah inguan pangawasa taruma nu mawa kadigjayaan.

ini sabdakalanda rakryan juru pengambat I kawihadji panca pasagi marsandeca barpulihkan hadji sunda

nu hartina: ieu téh ucapan Rakeyan Juru Pengambat dina taun saka 458 nu nétélakeun yén pamaréntahan daérah dipulihkeun ku Raja Sunda.

nihan tapa kawali nu sanghiyang mulia tapa bhagya parebu raja wastu mangadeg dikuta kawali nu mahayuna kadatuan surawisesa nu marigi sakuriling dayeuh nu najur sgala desa. Aya ma nu pandeuri pakena gawe rahayu pakeun heubeul

nu hartina: ieu nu tapa di Kawali téh nyaéta tapana nu mulya lir déwa. Gusti nu bagja, Raja Wastu nu ngéréh di kota Kawali, nu parantos mapaés Karaton Surawisésa nu ngadamel kakalén sakuriling dayeuh, nu nyantosa sakuliah wewengkon, muga-muga kapayunna aya nu kersa midamel kasaéan sangkan punjul sajagat.

Mangsa II (1600-1800 Maséhi)

Basa Sunda dina mangsa ieu geus kapangaruhan ku basa Arab jeung basa Jawa, basa Arab asupna kana basa Sunda ngaliwatan pasantrén, ari basa Jawa asupna kana basa Sunda ngaliwatan padaleman (pamaréntahan). Harita di tatar Sunda geus jlug jleg pasantrén, umumna ajengan nu ngadegkeun pasantrén di urang kungsi masantrén di wétan, jadi salian ngasupkeun basa Arab kana basa Sunda pasantrén ogé milu ngasupkeun basa Jawa deuih. Nya di antarana ngaliwatan pasantrén deuih asupna wawacan jeung sarupaning upacarana téh. Kitu deui widang pamaréntahan, harita tatar Sunda kaéréh ku Mataram, para gegedén Sunda (dalem) sataun sakali kudu séba ka dayeuh Mataram, tara sakeudeung di dituna téh, balikna mawa adat cara kadaleman Jawa, nya mangsa harita mimiti asupna “undak usuk basa” kana basa Sunda téh, nu mangrupa pangaruh tina basa Jawa (contono dina naskah Wawacan Sulanjana).

Mangsa III (1800-1900 M)

Dina ieu mangsa, basa Sunda mimiti kaasupan ku basa Walanda, ngaliwatan para bupati jeung pagawé Walanda. Mémang harita mah wewengkon Sunda téh geus aya dina genggeman pamaréntah Hindia Walanda, nya harita medalna buku basa Sunda anu ditulis ku aksara Latén téh. Basa Sunda mimiti dijadikeun ulikan bangsa deungeun utamana bangsa Walanda, salian ti éta basa Sunda ogé mimiti kaasupan basa Malayu deuih. Harita aya katangtuan ti bangsa Walanda sangkan bangsa pribumi, kaasup urang Sunda kudu ngagunakeun basa Malayu minangka lingua franca-na (contona aya dina Wawacan Panji Wulung taun 1876).

Mangsa IV (1900-1945 M)

Dina ieu mangsa, sakola-sakola beuki réa, basa Sunda terus digunakeun sarta diajarkeun di sakola-sakola. Para panalungtik basa Sunda beuki loba deuih, boh bangsa deungeun atawa urang Sundana sorangan, beuki témbong baé pangaruh basa Walanda kana basa Sunda téh, nepi ka harita mah teu saeutik urang Sunda nu nyaritana direumbeuy ku basa Walanda, utamana kaom palajar. Basa Sunda pacampur jeung basa Arab, Jawa, Malayu, jeung Walanda dipaké dina widang atikan jeung kabudayaan, pikeun nuliskeunana geus prah maké aksara Latén. Dina ieu mangsa, medal pustakamangsa jeung kalawarta dina basa Sunda saperti Papaés Nonoman (1915), Pasoendan (1917), Poesaka Soenda (1923), jeung Sipatahoenan (1923).

Mangsa V (1945-kiwari)

Mangsa ti taun 1945 nepi ka kiwari sok disebut ogé mangsa sabada perang, basa Sunda dipaké dina kahirupan sapopoé, pustakamangsa, sastra, kabudayaan, jeung buku-buku atawa kapustakaan. Mangsa ieu basa Sunda loba kapangaruhan ku basa Indonésia. Dina istilah-istilah basa kosta méméh asup kana basa Sunda téh umumna ngaliwatan heula basa Indonesia, utamana nu dipaké ku masarakat kota, nepi ka aya istilah “Sunda kamalayon” geuning, nyaéta basa Sunda anu reumbeuy kapangaruhan ku basa Malayu (Indonesia).

Oleh: Moh. Issandi R. Rizki M.P. | November 18, 2008

Plight 173 (Hiji Tujuh Tilu)

poster-3

Ulah hilap ka Bajaar SMAN 2 Bandung….

Nu Jejerna Plight 173

dinten Saptu Kaping 22 Nopember 2008

enggal meser tiketna!!!!!!

wartosan rerencangan anu sanes..

aya artis” nu sararae sapertos :

peterpan, maliq, jeung sajabana…..

ngawitan ti tabuh 08.30 dugi ka 17.45

enggal nya!!!!!

diantos diditu ……

hatur nuhun sadayana..

pami teu acan ngartos

tingal pOster di luhur

Oleh: Moh. Issandi R. Rizki M.P. | November 7, 2008

AYAM BAKAR

MIRIP AYAM GORENG BEDANYA CUMA DIBAKAR

d

Oleh: Moh. Issandi R. Rizki M.P. | November 7, 2008

LALAP

LALAP = SAYURAN SEGAR

b1

Oleh: Moh. Issandi R. Rizki M.P. | November 7, 2008

IKAN GORENG

a1

MAKANAN YANG CUKUP ENAK

Oleh: Moh. Issandi R. Rizki M.P. | November 7, 2008

AYAM GORENG

MAKAN YANG ENAK

images

Older Posts »

Kategori